Veel gestelde vragen

 • Via MijnGezondheid.net is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

  – Laboratoriumuitslagen (overzicht van metingen die uw zorgverlener met u heeft gedeeld)

  – Lichamelijk onderzoek (de diagnostische waarden: bloeddruk, lengte en gewicht)

  – Toegangslogboek (overzicht van wie er inzage heeft in uw medisch dossier)

  – Verslaglegging (per onderwerp de voorlopige conclusie en gemaakte afspraken (E&P regels)

  – Overgevoeligheden en bijzonderheden

  – Mijn documenten (in- en uitgaande correspondentie, bijvoorbeeld verwijsbrieven)

  – Actueel medicatieoverzicht

   

  Ook is het mogelijk om een app te downloaden, kijk hiervoor op de website van MijnGezondheid.net

  https://home.mijngezondheid.net/

  Lees meer

  • Afspraken maken met uw huisarts

  Maak online een afspraak met uw huisarts. Een afspraak maken kan 24 uur per dag; deze afspraak komt direct in de agenda van uw huisarts te staan. U kunt de afspraak toevoegen aan uw eigen agenda en via de mail een bevestiging en herinnering ontvangen.

  • Medicijnen bestellen

  Bestel medicijnen op het moment dat het u uitkomt. Per geneesmiddel dat u gebruikt is er digitaal een informatiefolder beschikbaar. Print zelf eenvoudig een medicatieoverzicht uit voor als u op reis gaat of bijvoorbeeld naar een specialist moet.

  • Online vragen stellen

  Stel online – via een beveiligde verbinding – een vraag aan uw huisarts of apotheker. Het is ook mogelijk om een bijlage mee te sturen. Zo hoeft u niet langs te gaan of te bellen. Ontvang vertrouwelijke berichten van uw apotheek of huisarts veilig in MijnGezondheid.net.

  • Inzage medisch dossier

  Via MijnGezondheid.net is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

  – Laboratoriumuitslagen (overzicht van metingen die uw zorgverlener met u heeft gedeeld)

  – Lichamelijk onderzoek (de diagnostische waarden: bloeddruk, lengte en gewicht)

  – Toegangslogboek (overzicht van wie er inzage heeft in uw medisch dossier)

  – Verslaglegging (per onderwerp de voorlopige conclusie en gemaakte afspraken (E&P regels)

  – Overgevoeligheden en bijzonderheden

  – Mijn documenten (in- en uitgaande correspondentie, bijvoorbeeld verwijsbrieven)

  – Actueel medicatieoverzicht

  https://home.mijngezondheid.net/functionaliteiten/

  Lees meer

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

 • Beide huisartsen in onze praktijk hebben tot afgelopen jaar alle vragen betreft euthanasie positief kunnen beantwoorden. Soms was een andere uitweg dan euthanasie zoals palliatieve sedatie of natuurlijk beloof met goede begeleiding voldoende en soms was er geen andere uitweg dan euthanasie. Door de toenemende regelgeving en de administratieve rompslomp die tijdens een na euthanasie volgt maar ook de emotionele belasting die de huisarts ervaart, de toenemende drukte in de huisartsenpraktijk en toenemende vraag naar euthanasie hebben wij besloten om geen euthanasie meer uit te voeren. 

  Uiteraard gaan wij met u in gesprek hoe wij u in uw laatste fase kunnen begeleiden. Als euthanasie u enige wens is kunnen wij u doorverwijzen naar een collega of euthanasie centrum. De praktijk laat zien dat genoeg andere mogelijkheden zijn om de laatste fase zonder enige vorm van zelfdoding goed en comfortabel doorheen te komen.

  Graag willen wij een aantal misvattingen met u doornemen.

  • Ik heb recht op euthanasie. Er bestaat in Nederland de mogelijk om onder bepaalde voorwaarden euthanasie toe te (laten) passen. Een arts is hier nooit toe verplicht en kan een verzoek weigeren. Hij/zij moet u wel helpen (verwijzen naar iemand anders) als dit tot een verschil van inzicht of mening leidt. U moet er dus samen met uw huisarts uit zien te komen.
  • Euthanasie is niet strafbaar. In principe is euthanasie wel strafbaar. Het wordt echter toegestaan als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Daarom zal er bij een euthanasie na afloop altijd een politie- arts ( gemeentelijk lijkschouwer) komen vaststellen of er volgens de regels is gehandeld. Nadien wordt de euthanasie door een landelijke commissie nog eens beoordeeld op zorgvuldigheid van handelen. Als dit niet zo blijkt te zijn dan kan de huisarts vervolgd worden.
  • Als ik dement ben kan ik ook euthanasie krijgen. Dit staat ter discussie in Nederland. Iemand moet met volle verstand de keuze kunnen maken. Als je dementerend bent kun je dat vaak niet meer. Hoe stel je dan vast of iemand echt dood wil? We gaan er in principe van uit dat het op dit moment dus niet kan.
  • Ik heb een wilsverklaring dus het kan altijd. Dit is maar de vraag. Ook hier geldt dat het verzoek bij volle verstand op het moment van de uitvoering moet worden gedaan. Als iemand in coma ligt of ernstig in de war is kan het wettelijk dus niet, of er nu een wilsverklaring is of niet.
  • Als ik het wil en de dokter stemt ermee in dan kan het heel snel gedaan worden. De huisarts heeft meerdere dagen nodig vanaf het definitieve verzoek tot de uitvoering ervan. Er moet een SCEN-arts geregeld worden, die moet komen praten en een verslag maken en er moeten medicijnen besteld worden die persoonlijk door de huisarts opgehaald moeten worden in het ziekenhuis. De huisarts moet een uitgebreid verslag maken dat hij aan de politie-arts geeft meteen na het uitvoeren van de euthanasie. Een euthanasie is dus voor de dokter een tijdrovende bezigheid. U moet zich realiseren dat ook de dagelijkse praktijk gewoon door gaat. Van spoed kan dus geen sprake zijn. Dit vergt soms wel geduld van patiënt en familie die toch al in een moeilijke situatie zitten. Toch is zorgvuldigheid heel erg belangrijk en zal uw huisarts er alles aan doen om het lijden in de tussentijd te verzachten.
  • Ik kan ook gewoon in slaap gebracht worden. Dit heet palliatieve sedatie. Het is niet hetzelfde als euthanasie. Het in slaap brengen van de patiënt is alleen mogelijk als er niet te behandelen symptomen zijn en de levensverwachting korter is dan 2 weken. We vinden dit een heel natuurlijke manier van sterven en passen het vaker toe. Deze behandeling is toegestaan door de wet en er komt dus geen politie- arts aan te pas.
 • Als u uw urine voor onderzoek wilt inleveren doe dit dan voor 10 uur. U kunt de urine afgeven bij assistente aan de balie. Alvorens kunt u ons hierover bellen om uw klachten te benoemen. Heeft u dit nog niet gedaan geef dit dan door aan de assistente.

 • U kunt ons s’middags tussen 14:00u en 16:30u bellen over uw uitslag.

 • Als de huisarts vakantie heeft, komt er een waarnemend huisarts in de praktijk. De praktijk blijft daarom het hele jaar geopend.

 • Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het spreekuur te komen.

  Voor het maken van een afspraak voor een visite/huisbezoek graag in de ochtend bellen voor 10:00uur. De bezoeken vinden meestal plaats tussen 11.30 uur en 14.00 uur of aan het einde van de dag.