Meer informatie

 • Als de praktijk gesloten is, kunt u voor spoedeisende huisartsenzorg terecht bij de huisartsenpost De LIMES

   

  Locatie Voorhout 
  Rijnsburgerweg 4b
  2215 RA, Voorhout 
  T 0252 – 240 212

   

   
   
  Wanneer u de Huisartsenposten belt, houd u een geldig identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort of rijbewijs) bij de hand met hierop het BSN nummer. Sinds kort kunt u in het keuzemenu zelf het BSN-nummer intoetsen. Dit bevordert de snelheid van het triëren van de zorgvraag.
 • Naast de reguliere huisartsgeneeskundige zorg kunt u onder andere bij ons terecht voor:

  Elektronisch patiëntenportaal

  Het is mogelijk om u aan te melden bij MijnGezondheid.net. Dit is een beveiligd online zorgdossier waarbij het mogelijk is om uw eigen patiëntengegevens, labuitslagen en medicatielijst in te zien. Ook is het mogelijk om online een afspraak te maken, een herhaalrecept of e-consult aan te vragen.

  Praktijkondersteuners

  Onze praktijkondersteuners begeleiden patiënten met een chronische aandoening zoals Diabetes, COPD/astma en hart- en vaatziekten.

  Spreekuurondersteuner huisartsen

  In onze praktijk werken wij met een SOH-assistente. Onze assistente is bevoegd en bekwaam om zelfstandig de situatie in te schatten en zorg te verlenen bij 15 geselecteerde, veelvoorkomende klachten. Onze assistente heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd in aanvulling op het eerder door haar behaalde doktersassistente diploma. Zo wordt de huisarts ontlast en kan deze zich bezig houden met meer complexe zorg. Het gaat om de volgende 15 klachten: – Acute keelpijn – Oorpijn – Neusbloedingen – Acute bijholteklachten/verkoudheid/hoesten – Wonden (schaaf- scheur- en snijwonden)-Bijtwonden -1e/2e graads brandwonden – Enkel kneuzing/breuk – Huiduitslag/eczeem – Insectenbeten – Tekenbeten – Tand door de lip – Blaasontsteking – Teenletsel – Bloeduitstorting onder de nagel.

  Doktersassistentes

  Naast het maken van afspraken kunt u bij de assistente voor een heel aantal andere zaken terecht zoals: (Hiervoor dient u wel een afspraak te maken.) adviezen bij klachten, hechtingen verwijderen, bloeddruk meten, injecties, oren uitspuiten, bloedsuiker en Hb prikken, wondverzorging, uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek, ECG (hartfilmpjes), EAI (doppler), Wratten aanstippen.

  Diagnostiek

  In onze praktijk zijn meerdere diagnostische onderzoeken mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn het maken van een hartfilmpje, 24 uur bloedmeting of een longfunctietest.

  (Chirurgische) verrichtingen

  In de praktijk worden diverse kleine chirurgische ingrepen verricht, onder andere het verwijderen van moedervlekken, vetbultjes, wratten, de behandeling van ingegroeide teennagels en gewrichtsinjecties. Tevens kunt u bij ons terecht voor het plaatsen van een spiraal.

  Keuringen

  Voor keuren (denk aan bijv. rijbewijs, zeevaart, vrachtwagen keuringen ect.) kunt u niet bij ons terecht. Deze keuringen worden uitgevoerd door een onafhankelijke arts.

 • Wij zijn geopend voor nieuwe patiënten. Een voorwaarde is wel dat u in Katwijk woont.

  Om u te laten inschrijven dient u het inschrijfformulier in te vullen of op te halen bij de balie. Dit kunt u het beste doen tussen 8.00 – 10.00 uur of tussen 14.00-17.00uur

  Na het invullen van het inschrijfformulier zal uw medisch dossier opgevraagd worden bij uw oude huisarts. Breng uw oude huisarts zelf op de hoogte, dat u van huisarts gaat wisselen.
  Vanwege de drukte duurt het langer voordat wij uw gegevens hebben ontvangen en verwerkt. Houdt rekening met minstens 2 weken voordat u een afspraak kunt inplannen.

  U wordt niet op de hoogte gebracht van de voortgang van uw inschrijving. Wilt u dit wel? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

  Inschrijfformulier (met LSP toestemming)

  Op dit moment is er ruimte voor nieuwe patiënten binnen onze praktijk.
  Na het invullen van het inschrijfformulier zullen uw medische gegevens opgevraagd worden bij uw oude huisarts. Breng uw huisarts zelf op de hoogte, dat u van huisarts gaat wisselen.
  Voor patiënten die woonachtig zijn in Katwijk en willen veranderen van huisarts, dient eerst overleg te zijn met de eigen huisarts. We maken hierop een uitzondering als het gaat om gezinshereniging. Neem in deze gevallen contact op met de assistente.

  • Zowel vast als mobiel nummer kunnen ingevoerd worden.
  • Graag naam en geboortedatum melden
  • Kreeg u bij de vorige huisarts een oproep voor de griepprik?
  • Bij welke apotheek wilt u zich laten inschrijven?
  • Voor een inschrijving dient u zich te kunnen legitimeren. Graag ontvangen we hiervan een kopie van voor- en achterkant waarbij het BSN-nummer duidelijk leesbaar is.
   Sleep bestanden hierheen of

   Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf.


   Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van de patiënt inschrijving
   Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.
   Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacystatement
  • Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

   Geeft u toestemming dat wij als uw huisarts via het LSP (een veilig en betrouwbaar systeem) uw belangrijkste medische gegevens te delen met uw apotheek of de doktersdienst te Voorhout.

   Voor meer informatie kunt u kijken op: www.volgjezorg.nl (kopieer de link) • Voor reisadvisering kunt u terecht bij de GGD Leiden

  https://www.ggdhm.nl/thema-s/item/vaccinaties-op-reis/vaccinaties-op-reis

 • Standpunt KNMG:
  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de éigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts( -en). Voor een dergelijke onafhankelijke verklaring moet er een verzoek van de instantie komen die deze verklaring wenst met een duidelijke vraagstelling.

  De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:
  De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling. Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

  Wat kunt u nu nog zelf doen?
  U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheid, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst. U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld. (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toe te sturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

  Komt u niet uit, vraag dan aan desbetreffende instantie om een schriftelijk verzoek van deze informatie en breng deze naar onze praktijk.

  Printversie: Doktersverklaring

 • Graag wil ik bij u onder de aandacht brengen hoe wij in de praktijk omgaan met verzoeken om (rijbewijs)keuringen te verrichten. Wettelijk gezien is dit toegestaan, maar door onze beroepsorganisatie wordt het afgeraden. Het is aan elke huisarts zelf hoe hier mee om te gaan.  Om de relatie met u te bewaken, maar ook vanwege tijdgebrek hebben wij besloten om zonder uitzondering GEEN keuringen te verrichten.  

  Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

 • Regelmatig hebben de huisartsen te maken met allerlei klachten na de wisseling van bepaalde merk van uw medicatie. Het gaat vaak om milde klachten maar ook soms matige tot ernstige bijwerkingen. Dat laatste komt gelukkig zeer zelden voor.

  De patiënt neemt contact met de verzekeraar en die adviseert om de huisarts te vragen voor medische noodzaak.

  Hieronder ziet u een link waar wij u graag willen uitleggen wat het inhoudt en wanneer u in aanmerking komt voor medische noodzaak.

  Medische noodzaak medicatie

 • Hieronder kunt u de meest voorkomende vragen en hun antwoorden lezen.

  Wanneer kan ik mijn urine inleveren?
  – Als u uw urine voor onderzoek wilt inleveren doe dit dan voor 10 uur. U kunt de urine afgeven bij assistente aan de balie. Alvorens kunt u ons hierover bellen om uw klachten te benoemen. Heeft u dit nog niet gedaan geef dit dan door aan de assistente.

  Hoe laat kan ik terugbellen over mijn uitslagen?
  – U kunt ons ‘smiddags tussen 14:00u en 16:30u bellen over uw uitslag.