Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Bestel uw herhaalmedicatie snel en gemakkelijk online via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn

Bel (071) 407 67 52 Toets 2

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

(071) 407 67 52

Elke werkdag open van 08:00 tot 17:00 uur.

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

Wij zijn geopend voor nieuwe patiënten.

Om u te laten inschrijven dient u het inschrijfformulier in te vullen of op te halen bij de balie. Dit kunt u het beste doen tussen 8.00 – 10.00 uur of tussen 14.30-16.30uur

Na het invullen van het inschrijfformulier zal uw medisch dossier opgevraagd worden bij uw oude huisarts. Breng uw oude huisarts zelf op de hoogte dat u van huisarts gaat wisselen.

Vanwege de drukte duurt het langer voordat wij uw gegevens hebben ontvangen en verwerkt. Houdt rekening met minstens 2 weken voordat u een afspraak kunt inplannen.

U wordt niet op de hoogte gebracht van de voortgang van uw inschrijving. Wilt u dit wel? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

 • Zowel vast als mobiel nummer kunnen ingevoerd worden.
 • Graag naam en geboortedatum melden
 • Kreeg u bij de vorige huisarts een oproep voor de griepprik?
 • Bij welke apotheek wilt u zich laten inschrijven?
 • Voor een inschrijving dient u zich te kunnen legitimeren. Graag ontvangen we hiervan een kopie van voor- en achterkant waarbij het BSN-nummer duidelijk leesbaar is.
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf.


  Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van de patiënt inschrijving
  Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.

  Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacystatement
 • Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Geeft u toestemming dat wij als uw huisarts via het LSP (een veilig en betrouwbaar systeem) uw belangrijkste medische gegevens te delen met uw apotheek of de doktersdienst te Voorhout. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.volgjezorg.nl (kopieer de link)
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Bespreek uw klacht met uw huisarts

Bespreek uw klacht eerst met de huisarts zelf. Veel mensen vinden het lastig om te klagen, maar wij stellen het op prijs om te horen als een patiënt niet tevreden is. Als uw huisarts weet wat er mis gaat, kan hij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo kan de zorg verbeteren, voor uzelf maar ook voor anderen.

In het gesprek legt u uit waar u ontevreden over bent. Als het beleid van de huisarts wel correct was, kan hij u uitleggen waarom hij zo handelde. En als hij een fout heeft gemaakt, kunt u samen zoeken naar een oplossing. Misschien vindt u het moeilijk om hier met uw huisarts over te praten; dan kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Ook ontevredenheid over de assistente, praktijkondersteuner, waarnemend huisarts of de huisartsenpost kunt u met de huisarts bespreken.

Als het gesprek met de huisarts niet naar uw tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris.

U moet uw klacht schriftelijk indienen. Het is verstandig om ook op het formulier te zetten wat u wilt bereiken: bijvoorbeeld een excuus van de huisarts of betrokken medewerker of een gewenste verbetering in de organisatie.

 

Wat gebeurt er al u een klacht schriftelijk heeft ingediend?

Uw klacht wordt binnen maximum een week door desbetreffende huisarts beantwoord tenzij dit aanvankelijk niet tot resultaat heeft geleid. In dat geval of als u klachten heeft over de organisatie, huisarts in opleiding of assistentes zal onze klachtenfunctionaris mevr Smaal dit op zich nemen.  Zij zal dan ook contact met u opnemen. Dit kan mondeling of schriftelijk zijn. Onafhankelijk van de aard van uw klacht zal altijd een gesprek volgen om samen tot een oplossing te komen of samen te kijken hoe het in de toekomst beter kan.

Meestal komt u met uw huisarts en bemiddeling door de klachtenfunctionaris wel tot een oplossing. Mocht dat helaas niet zo zijn, dan kunt u naar, SKGE, een landelijk erkende geschillencommissie toe waarbij onze huisartsenpraktijk is aangesloten. U kunt u uw klacht dan als een geschil indienen. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens patiënten en uit leden namens huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.

Wilt u meer informatie over het indienen van een klacht, kijk dan op de website van Zorgbelang Nederland.

 • Gegevens indiener  Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van uw tip of klacht
  Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.

  Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacystatement


Openingstijden

Wat speelt er nu?

Waarnemend huisarts R. ten Kate

Sinds 2018 ben ik met veel plezier werkzaam als huisarts. Ik heb sindsdien bij verschillende huisartsenpraktijken in de regio gewerkt. Eind augustus 2022 ben ik bij deze praktijk als huisarts gestart voor 1 dag in de week.  

Voordat ik startte aan de huisartsenopleiding heb ik ervaring opgedaan bij de interne geneeskunde en heb ik op verschillende afdelingen in het ziekenhuis gewerkt. Daarnaast heb ik ook gewerkt als arts bij mensen met een verstandelijke beperking.  

Ik vind het huisartsenvak leuk vanwege het contact met de patiënt en ik geloof dat ik goed benaderbaar ben.  

Huisarts in opleiding C. Nieuwenhuizen

Mijn naam is Chantal Nieuwenhuizen. Per september 2022 ben ik als huisarts in opleiding gestart bij huisartsenpraktijk Smaal. Ik ben aanwezig op maandag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag. Ik heb reeds werkervaring opgedaan als arts in het ziekenhuis op de cardiologie- en orthopedie afdeling en in een huisartsenpraktijk in Den Haag en Wassenaar. Graag maak ik nader kennis met u op het spreekuur!

Bloedprikken bij Scal

Vanaf 2 juni 2021 werkt Scal voor de bloedafname alleen op afspraak. Door op afspraak te werken, zorgen zij voor een veilige omgeving voor zowel de patiënten als voor de medewerkers.

U kunt online een afspraak maken via de website www.scal.nl. U kunt daar een locatie, dag en tijdstip selecteren.

Voor mensen zelf geen toegang hebben tot het internet is het ook mogelijk om telefonisch een afspraak te maken.  Zij zijn iedere werkdag tussen 13.00 en 15.00 uur te bereiken op 071-5160020

Tijdelijk extra inzage in LSP

Tijdens de coronacrisis zijn op de huisartsenpost en de spoedeisende hulp van veel meer patiënten waarneemgegevens in te zien via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Voor meer informatie zie https://www.volgjezorg.nl/corona-opt.”

Mocht u het hier niet mee eens zijn, neem dan contact met ons op.

Meer informatie

 • Als de praktijk gesloten is, kunt u voor spoedeisende huisartsenzorg terecht bij de huisartsenpost De LIMES

  Locatie Voorhout 
  Rijnsburgerweg 4b
  2215 RA, Voorhout 
  T 0252 – 240 212

   

   
   
  Wanneer u de Huisartsenposten belt, houd u een geldig identiteitsbewijs (ID kaart, paspoort of rijbewijs) bij de hand met hierop het BSN nummer. Sinds kort kunt u in het keuzemenu zelf het BSN-nummer intoetsen. Dit bevordert de snelheid van het triëren van de zorgvraag.
 • Naast de reguliere huisartsgeneeskundige zorg kunt u onder andere bij ons terecht voor:

  • Elektronisch patiëntenportaal

  Het is mogelijk om u aan te melden bij MijnGezondheid.net. Dit is een beveiligd online zorgdossier waarbij het mogelijk is om uw eigen patiëntengegevens, labuitslagen en medicatielijst in te zien. Ook is het mogelijk om online een afspraak te maken, een herhaalrecept of e-consult aan te vragen.

  • Praktijkondersteuners

  Onze praktijkondersteuners begeleiden patiënten met een chronische aandoening zoals Diabetes, COPD/astma en hart- en vaatziekten. 

  • Assistentes

  Naast het maken van afspraken kunt u bij de assistente voor een heel aantal andere zaken terecht zoals: (Hiervoor dient u wel een afspraak te maken.) adviezen bij klachten, hechtingen verwijderen, bloeddruk meten, injecties, oren uitspuiten, bloedsuiker en Hb prikken, wondverzorging, uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek, ECG (hartfilmpjes), EAI (doppler), Wratten aanstippen.

  • Diagnostiek

  In onze praktijk zijn meerdere diagnostische onderzoeken mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn het maken van een hartfilmpje, 24 uur bloedmeting of een longfunctietest.

  • (Chirurgische) verrichtingen

  In de praktijk worden diverse kleine chirurgische ingrepen verricht, onder andere het verwijderen van moedervlekken, vetbultjes, wratten, de behandeling van ingegroeide teennagels en gewrichtsinjecties.

  Tevens kunt u bij ons terecht voor het plaatsen van een spiraal.

  • (Keuringen)

  Voor keuren (denk aan bijv. rijbewijs, zeevaart, vrachtwagen keuringen ect.) kunt u niet bij ons terecht. Deze keuringen worden uitgevoerd door een onafhankelijke arts.

 • Wij zijn geopend voor nieuwe patiënten.

  Om u te laten inschrijven dient u het inschrijfformulier in te vullen of op te halen bij de balie. Dit kunt u het beste doen tussen 8.00 – 10.00 uur of tussen 14.00-17.00uur

  Na het invullen van het inschrijfformulier zal uw medisch dossier opgevraagd worden bij uw oude huisarts. Breng uw oude huisarts zelf op de hoogte, dat u van huisarts gaat wisselen.
  Vanwege de drukte duurt het langer voordat wij uw gegevens hebben ontvangen en verwerkt. Houdt rekening met minstens 2 weken voordat u een afspraak kunt inplannen.

  U wordt niet op de hoogte gebracht van de voortgang van uw inschrijving. Wilt u dit wel? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

  Inschrijfformulier (met LSP toestemming)

  Op dit moment is er ruimte voor nieuwe patiënten binnen onze praktijk.
  Na het invullen van het inschrijfformulier zullen uw medische gegevens opgevraagd worden bij uw oude huisarts. Breng uw huisarts zelf op de hoogte, dat u van huisarts gaat wisselen.
  Voor patiënten die woonachtig zijn in Katwijk en willen veranderen van huisarts, dient eerst overleg te zijn met de eigen huisarts. We maken hierop een uitzondering als het gaat om gezinshereniging. Neem in deze gevallen contact op met de assistente.


  • Zowel vast als mobiel nummer kunnen ingevoerd worden.
  • Graag naam en geboortedatum melden
  • Kreeg u bij de vorige huisarts een oproep voor de griepprik?
  • Bij welke apotheek wilt u zich laten inschrijven?
  • Voor een inschrijving dient u zich te kunnen legitimeren. Graag ontvangen we hiervan een kopie van voor- en achterkant waarbij het BSN-nummer duidelijk leesbaar is.
   Sleep bestanden hierheen of

   Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf.   Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van de patiënt inschrijving
   Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.

   Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacystatement
  • Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

   Geeft u toestemming dat wij als uw huisarts via het LSP (een veilig en betrouwbaar systeem) uw belangrijkste medische gegevens te delen met uw apotheek of de doktersdienst te Voorhout.

   Voor meer informatie kunt u kijken op: www.volgjezorg.nl (kopieer de link) • Voor reisadvisering kunt u terecht bij de GGD Leiden

  https://www.ggdhm.nl/thema-s/item/vaccinaties-op-reis/vaccinaties-op-reis

 • Standpunt KNMG:
  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de éigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts( -en). Voor een dergelijke onafhankelijke verklaring moet er een verzoek van de instantie komen die deze verklaring wenst met een duidelijke vraagstelling.

  De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:
  De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling. Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

  Wat kunt u nu nog zelf doen?
  U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheid, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst. U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld. (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toe te sturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

  Komt u niet uit, vraag dan aan desbetreffende instantie om een schriftelijk verzoek van deze informatie en breng deze naar onze praktijk.

  Printversie: Doktersverklaring

 • Graag wil ik bij u onder de aandacht brengen hoe wij in de praktijk omgaan met verzoeken om (rijbewijs)keuringen te verrichten. Wettelijk gezien is dit toegestaan, maar door onze beroepsorganisatie wordt het afgeraden. Het is aan elke huisarts zelf hoe hier mee om te gaan.  Om de relatie met u te bewaken, maar ook vanwege tijdgebrek hebben wij besloten om zonder uitzondering GEEN keuringen te verrichten.  

  Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

 • Regelmatig hebben de huisartsen te maken met allerlei klachten na de wisseling van bepaalde merk van uw medicatie. Het gaat vaak om milde klachten maar ook soms matige tot ernstige bijwerkingen. Dat laatste komt gelukkig zeer zelden voor.

  De patiënt neemt contact met de verzekeraar en die adviseert om de huisarts te vragen voor medische noodzaak.

  Hieronder ziet u een link waar wij u graag willen uitleggen wat het inhoudt en wanneer u in aanmerking komt voor medische noodzaak.

  Medische noodzaak medicatie

Medewerkers

H.J. Smaal
Huisarts

Werkt op maandag, woensdag en vrijdag

T. Smaal
Huisarts

Werkt op dinsdag en donderdag

Chantal Nieuwenhuizen
Huisarts i.o.

Werkt op maandag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag

J. van Wijngaarden
Waarnemende huisarts

Werkt op maandag en donderdag

R. ten Kate
Waarnemende huisarts

Werkt op dinsdag

Nadja van der Bent
Praktijkondersteuner

Werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag

Marloes van Egmond - van Duijn
Praktijkondersteuner

Werkt op maandag, woensdag en donderdag

Gerline van Duijn- de Vries
Assistente

Werkt op maandag, woensdag en donderdag

Leonie Severing- Barnhoorn
Assistente

Werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag

Alice de Mooij - Star
Assistente

Werkt op dinsdag en vrijdag

Joanne van Zwet - van der Plas
Assistente

Werkt op maandag en donderdag

Anouk van Dijk - Kortenoever
Assistente

Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Moet ik naar de dokter

Bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet

U word direct van advies voorzien.